Tłumacz Migam

Tere - fere...

15 maja w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Niechcicach odbyło podsumowanie konkursu plastycznego "TERE FERE...- ilustracja do wybranego wiersza lub opowiadania Wandy Chotomskiej", którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy. Trzyosobowe Jury wyłoniło laureatów, którzy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy:

- w kategorii klas 0-III
I miejsce- Weronika Skrobek
II miejsce- Jakub Kałuziński
III miejsce- Maria Dorota

Wyróżnienia:
Paweł Górny
Gabriela Kałucka
Przemek Gwiazda
Maja Zapała

- w kategorii klas IV-VI
I miejsce- Kornelia Karbosik
II miejsce- Julia Klęska
III miejsce- Amelia Dudzik

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwieńczeniem uroczystości był spektakl "Z WIZYTĄ W SMERFOWYM LESIE" w wykonaniu teatru "EDU-ARTIS".
Partnerem konkursu była Biblioteka Szkolna w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Niechcicach.
Działania odbyły się w ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Niechcicach w zakresie realizacji Programu Biblioteki Narodowej: "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych- Priorytet 2” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

polaczone2.jpeg