Tłumacz Migam

Dzień niezapominajki, dzień patronki szkoły oraz otwarcie "magicznego zakątka" w Szkole podstawowej w Straszowie

15 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie odbyło się szereg uroczystości z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki, Dnia Patronki Szkoły oraz otwarto i oddano do użytkowania ogródek dydaktyczny pn. "Magiczny zakątek przyrodniczo - rekreacyjny". Spośród zaproszonych gości uroczystość zaszczycili swą obecnością: Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi - Andrzej Czapla, Przewodniczący Rady Gminy Rozprza - Tomasz Gemel, Sekretarz Gminy Rozprza - Bożena Nagrodzka, Skarbnik Gminy Rozprza - Bogdan Górecki, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy - Edyta Łukasik, Radni z Rozprzy - Agata Bartkowska i Sulejowa - Władysław Czerwiński, Przewodnicząca Rady Rodziców szkoły w Straszowie- Agnieszka Przycka.

                 Gości, nauczycieli, rodziców i uczniów powitała dyrektor szkoły Małgorzata Pokora, która poinformowała, że cel spotkania to otwarcie ogródka dydaktycznego powstałego na terenie szkolnym dzięki współpracy Gminy Rozprza z WFOŚiGW w Łodzi, dzięki współpracy nauczycieli i rodziców. Na zadanie pn. "Magiczny zakątek przyrodniczo- rekreacyjny ogródek dydaktyczny w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie" pozyskano dotację w wysokości 31 500 zł z WFOŚiGW w Łodzi, a jego koszt całkowity wyniósł 53 215zł.

Dyrektor szkoły stwierdziła, że ogródek pozwoli na doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczej w dziedzinie krzewienia edukacji ekologicznej wśród nie tylko najmłodszego pokolenia, ale także rodziców uczniów i dziadków. Dzięki ogródkowi społeczność lokalna będzie mogła w przyjaznej estetyce przyrodniczej kontemplować piękno przyrody, poznawać nowe rośliny i ich środowisko życia, rozpoznawać rośliny charakterystyczne dla terenów lokalnych, odpoczywać. Dodała, że miejsce, na którym powstał ogródek, było otaczane niezwykłą dbałością przez patronkę szkoły - Zofię Grzybowską, która po zakończeniu działań wojennych przekazała swoje dobra na rzecz szkoły w Straszowie i powstały obiekt doskonale wpisuje się w kontynuację jej dzieła. Jest także symbolem obchodów Dnia Niezapominajki, które promuje polską przyrodę, jej piękno i zasoby.

                Uroczystość uświetniły występy uczniów klas pierwszych, którzy wierszem i piosenką w pięknej scenografii podkreślili znaczenie edukacji ekologicznej dla rozwoju każdego człowieka. Pierwsza część poświęcona była pani Zofii Grzybowskiej. Podczas niej odbył się turniej wiedzy o patronce. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego pod opieką Anny Mazerant i Marty Kulik- zawieźli wiązankę na grób patronki do Rozprzy. Następnie pierwszoklasiści zatańczyli, zaśpiewali i wierszem przybliżyli wszystkim święto niezapominajki.

                W finałowej części uroczystości dyrektor szkoły, przedstawiciele klas wraz z nauczycielami, zaproszeni goście i rodzice wyszli do "Magicznego zakątka" i dokonali jego symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi.

Nad przebiegiem części artystycznej czuwali: Romana Matusik, Ewa Miłak, Milena Kwaśniak, Magdalena Kaczorowska pomogli również Ewa Górecka, Dariusz Pokora, opiekunowie samorządu szkolnego oraz przy opracowywaniu wnioski i programu na ogródek Grażyna Lewińska.