Tłumacz Migam

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2014 rok.

IMG_0197.jpeg