Tłumacz Migam

Jak się papier czerpie?

05 maja br.  w  Filii  Bibliotecznej  w  Lubieniu, Mierzynie, Milejowie i Niechcicach  odbyły  się  warsztaty  pod  hasłem  ,,Czerpanie  papieru''. Zajęcia  miały  charakter  pokazowo-warsztatowy. Uczestnicy  mieli  okazję  poznać  historię  nieistniejącego  już  rzemiosła.  Celem  warsztatów  było  przybliżenie  historii  papiernictwa  w  powiązaniu  z  zabawą  tak ,  aby  w  obecnej  dobie  Internetu  uświadomić  dzieciom,  jaką  rolę  wciąż  odgrywa  papier w codziennym życiu.

Dzieci  aktywnie  uczestniczyły  w  zajęciach. Każde  z  nich  samodzielnie  wykonało  kartkę papieru  z  zaczerpniętej  płynnej  masy,  pisało  gęsim  piórem oraz odcisnęło tradycyjną pieczęć lakową.

Lubień


 

 

Milejów


 

 

Niechcice


 

 

Mierzyn