Tłumacz Migam

Bibliotekarze świętowali

Zarówno Tydzień Bibliotek jak i sam Dzień Bibliotekarza jest najlepszą okazją do popularyzowania działalności biblioteki oraz samego czytania wśród mieszkańców. W tym roku Bibliotekarze z terenu naszej gminy spotkali się po raz pierwszy w budynku Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy. Bowiem od końca zeszłego roku to właśnie tam znajduje się nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy. Między innymi tę przeprowadzkę świętowali bibliotekarze. Nowe, duże, czyste i jasne pomieszczenia, pełne regały nowych książek, a także rodzinna atmosfera sprzyjają czytelnictwu.  Ponad to dzięki zajęciom organizowanym przez nasze bibliotekarki Gminne Centrum Kultury jest ciągle pełne ludzi. Zajęcia oprócz pracownic biblioteki prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, aktorzy, kucharze. Najmłodsi czytelnicy w bibliotekach naszej gminy oprócz książek mogą również znaleźć wiele innych ciekawych atrakcji organizowanych przez nasze bibliotekarki. W ciągu roku dzieci z naszej gminy mogą uczestniczyć m.in. z zawodach szachowych, warsztatach kulinarnych, spotkaniach z autorami książek, konkursach czytelniczych, itd. Biblioteki w naszej gminie w ramach swojej działalności organizują również zajęcia dla starszych czytelników, m.in. warsztaty z projektowania ogrodów i zieleni. Wszystko to sprawia, że liczba czytelników w naszej gminie stale rośnie.  Za wkład w rozwój czytelnictwa wśród naszych mieszkańców pracownicy bibliotek w tym wyjątkowych dla nim dniu otrzymały od wójta gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka oraz sekretarz gminy – Bożeny Nagrodzkiej dyplomy gratulacyjne oraz kwiaty.

IMG_0171.jpeg