Tłumacz Migam

Zebranie sołtysów Gminy Rozprza

W posiedzeniu uczestniczyli Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, Artur Cubała zastępca wójta, przewodniczący rady gminy – Tomasz Gemel, Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – Julian Misztela oraz Małgorzata Wrzeszcz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W zebraniu uczestniczył również dr Piotr Kittel z Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zebranie rozpoczęło się od prezentacji oraz wykładu przedstawionego przez archeologa, który bada tereny grodziska. Przedstawił on zebranym metody, jaki posługują się podczas aktualnie przeprowadzanych badań archeologicznych, ze znalezionymi do tej pory przedmiotami oraz z planami jakie wiążą z tym miejscem.

W dalszej części spotkania wójt gminy Janusz Jędrzejczyk wręczył świeżo wybranym sołtysom Truszczanka oraz Giesek zaświadczenia o wyborze. Wybory zostały przeprowadzone w późniejszym okresie. Związane było to z utworzeniem nowego sołectwa – Gieski. Jego sołtysem został Mirosław Adasiak, natomiast tę funkcję w Truszczanku przez kolejne 4 lata sprawować będzie Michał Zajda. Następnie przedstawiono zebranym sprawozdanie z działań inwestycyjnych podjętych przez gminę, a także przybliżono obecnym postęp prac w remontach dróg gminnych, oraz czyszczeniu rowów melioracyjnych. Małgorzata Wrzeszcz przypomniała natomiast zebranym o rejestracji i zgłaszaniu kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej.