Tłumacz Migam

Dzień Ziemi w Milejowie

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Gminy Rozprza: skarbnik Gminy - Bogdan Górecki, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty - Edyta Łukasik, przewodniczący Rady Gminy w Rozprzy - Tomasz Gemel, radny Gminy Rozprza Krzysztof Krajewski oraz Grzegorz Konopka – radny Rady Powiatu Piotrkowskiego. Gości przywitała dyrektor Ilona Szewczyk.

Następnie głos zabrali uczniowie, którzy pod kierunkiem A. Laczek przygotowali akademię poświęconą ochronie naszej planety. Uczniowie w żartobliwy sposób zaprezentowali scenki przypominające o konieczności dbania o Ziemię.

Zaprezentowano też pokaz mody ekologicznej, czyli coś z niczego lub szatka z odpadka.

Amelka Grzankowska z Oddziału Przedszkolnego recytowała wiersz o tematyce ekologicznej, za który zdobyła III miejsce w konkursie recytatorsko-plastyczno-wokalnym pt. "Czy o wiośnie wystarczy mówić?" zorganizowanym w przedszkolu w Niechcicach 30 marca 2015r..

Następnie ogłoszono wyniki szkolnego konkursu dla uczniów klas V i VI na prezentację multimedialną: pt. "PARKI KRAJOBRAZOWE REGIONU PIOTRKOWSKIEGO", którego organizatorami były J. Pawlikowska i U. Apanowicz.

Głównymi celami konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych regionu piotrkowskiego oraz kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za ich postępowanie względem przyrody.

Ośmiu uczniów z klas V-VI zostało wyróżnionych nagrodami książkowymi:

Adaszek Michał, Wnuk Maciej, Jagiełło Aleksandra, Kałużna Weronika, Konopka Filip, Kulbat Kamil, Laczek Jakub i Suwart Jakub.

Prezentacje przygotowane przez wyróżnionych uczniów można było oglądać w czasie obchodów Dnia Ziemi.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Rady Gminy w Rozprzy Tomasz Gemel, który przybliżył zebranym problem ochrony środowiska w naszej gminie. Zebrani dowiedzieli się, że znaczna część odbieranych z naszych domostw śmieci poddawana jest recyklingowi dzięki temu, że sortujemy je przed wyrzuceniem.

DSC08736.jpeg