Tłumacz Migam

Spotkanie z autorem

Zebranych w sali konferencyjnej pasjonatów historii powitała dyrektor Marianna Cubała – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy. Wśród zaproszonych gości znalazł się Janusz Jędrzejczyk – Wójt Gminy Rozprza.

Łukasz Ksyta - historyk oraz współtwórca i redaktor strony www.majorhubal.pl. Od kilku lat gromadzi i zbiera materiały dotyczące majora Henryka Dobrzańskiego Hubala i jego żołnierzy. Swoje artykuły publikował w Nowym Jorku na łamach „Przeglądu Polskiego” – dodatku kulturalnym „Nowego Dziennika” oraz „Tygodnika Opoczyńskiego”. Współautor publikacji pt. „Opoczno i jego związki z oddziałem Hubala”. Członek „Komitetu Renowacji Szańca Majora Hubala”.

Właśnie życie Dobrzańskiego opisał szczegółowo Łukasz Ksyta, wykorzystując nie tylko bogatą literaturę przedmiotu, ale też docierając do wielu nieznanych wcześniej dokumentów. Książka ukazała życie bohaterskiego oficera od dzieciństwa, poprzez pierwszą wojnę światową i międzywojenne dwudziestolecie aż po śmierć na polu walki, rekonstruuje dzieje dowodzonego przez niego oddziału i losy jego żołnierzy. Pokazał wiele nowych faktów, nie stroniąc od tematów trudnych. Hubal jawi się na jej kartach nie, jako pomnikowy ideał, lecz człowiek z krwi i kości.

Spotkanie było okazją do podzielenia się przez autora z zebranymi swoimi refleksjami dotyczącymi postaci Henryka Dobrzańskiego i co ciekawe wątkami związanymi z pobliskim Piotrkowem Trybunalskim oraz ziemią opoczyńską w I wojnie światowej oraz okresie międzywojennym. Widzowie mogli zobaczyć film prezentujący majora oraz wypowiedzi osób, które osobiście znały majora Dobrzańskiego.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja, a na pytania z sali odpowiadał autor. Wszyscy chętni mogli nabyć promowaną książkę i otrzymać dedykację od Łukasza Ksyty.

Sam autor na pytanie związane z kolejnymi publikacjami odpowiedział:
- Mam w głowie kilka pomysłów głównie związanych z Hubalem i hubalczykami. Właśnie o hubalczykach będę chciał przygotować publikację. Cały czas zbieram i poszukuję materiały, ale do kolejnych publikacji jeszcze daleko.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy i Stowarzyszenie Euroaktywni.

hubal 1.jpeg

hubal 2.jpeg

hubal3.jpeg

IMG_0128.jpeg

IMG_0138.jpeg