Tłumacz Migam

Bezpieczni na drodze

Szkoła Podstawowa w Rozprzy oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb, Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Tryb., Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb. oraz Gimnazjum w Rozprzy były organizatorami Eliminacji Powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez znajomość przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowania podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowania roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

W Eliminacjach startowały drużyny 12 szkół podstawowych oraz 11 gimnazjów z terenu Piotrkowa Tryb. oraz powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzajacy znajomość przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej i sprawdzali umiejętność jazdy rowerem po rowerowym torze przeszkód.

Wśród gimnazjów najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum w Szydłowie wyprzedzając reprezentantów Gimnazjum w Wolborzu i Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb.

W klasyfikacji szkół podstawowych wysokie drugie miejsce uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej w Rozprzy w składzie Martyna Owczarek, Aleksandra Broś i Mariusz Jarosz ulegając tylko zawodnikom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie i wyprzedzając Szkołę Podstawową w Woli Krzysztoporskiej.

Laureatom pogratulował i wręczył nagrody wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.