Tłumacz Migam

Strażacy świętowali

Kiedy dźwięki syren słychać w naszych domach oni są już gotowi do walki z ogniem. Swoją odwagę i bezinteresowną pomoc niosą każdego dnia, nie zważając na niebezpieczeństwo z jakim muszą się zmierzyć. Choć Dzień Strażaka przypada 4 maja, Ochotnicy z Gminy Rozprza czcili swojego patrona, Świętego Floriana w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja. W tym roku obchody Dnia Strażaka odbyły się w Niechcicach, gdzie przy strażnicy OSP zebrały się reprezentacje wszystkich gminnych pododdziałów, by móc przy akompaniamencie muzycznym Orkiestry Dętej z Longinówki wspólnie przemaszerować do kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Tam została odprawiona msza św. w intencji druhów i ich rodzin przez księdza Andrzeja Gaja . W tak ważnym dniu naszym druhom towarzyszyli Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, Tomasz Gemel przewodniczący Rady Gminy oraz Artur Cubała prezes Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy. Nad przebiegiem uroczystości czuwał zaś Artur Kropiś komendant gminny OSP.

Dzień Strażaka był wspaniałą okazją do uhonorowania druhów. Jednak zanim przystąpiono do wręczania odznak, została złożona wiązanka przy tablicy upamiętniającej zasługi strażackie. Następnie Janusz Jędrzejczyk wójt gminy podziękował wszystkim druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za trud, jaki wkładają w tak piękną a jednocześnie niebezpieczną misję. Podkreślił, że przypadający 4 maja Dzień Strażaka jest wyjątkową okazją do pogratulowania, podziękowania i złożenia życzeń naszym druhom, by liczba wyjazdów na akcję była równa powrotom do domu. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, uchwałą z dnia 11 marca 2015 roku nadało Odznakę Strażaka Wzorcowego druhom: Rafałowi Kubiczowi, Błażejowi Forysiowi, Bartłomiejowi Rakowieckiemu i Konradowi Mutrynowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Rozprzy, uchwałą z dnia 26 marca 2015 roku nadało odznakę za wysługę 60 lat druhom: Stefanowi Kozłowskiemu i Jerzemu Forysiowi, odznakę za wysługę 55 lat nadało druhowi Ryszardowi Owczarkowi, za wysługę 45 lat druhowi Markowi Rakoczemu, za wysługę 30 lat odznakę otrzymali druhowie: Adam Wrzesiński i Jan Kulasek, odznakę za wysługę 20 lat otrzymali druhowie: Artur Kropiś, Zdzisław Budzyński, Grzegorz Smuga, odznakę za wysługę 15 lat otrzymali druhowie: Konrad Foryś, Jarosław Cichecki, Szymon Dębski, Krzysztof Kropiś, Marta Świstak, odznakę za wysługę 10 lat otrzymali druhowie Agnieszka Świstak, Bartłomiej Rakowiecki, Karolina Pielużek, odznakę za wysługę 5 lat otrzymała druhna Karolina Sobańska. Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali druhowie: Patryk Motyl i Jan Foryś.

Srebrną Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali druhowie: Bartłomiej Budzyński, Daria Banaszczyk, Kacper Szczukocki, Dawid Pawlak, Bartosz Malicki, Damian Banaszczyk. Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali druhowie: Hubert Wawrzyńczak, Jakub Sowa, Joanna Foryś, Filip Świstak, Sandra Kałużna, Emilia Gorgoń, Katarzyna Jeż, Klaudia Stasiak, Amelia Karp i Marta Nastałek.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców czuwają tak oddani strażacy.