Tłumacz Migam

Ekologiczne zuchy!

Uroczystego otwarcia konkursu i powitania przybyłych gości dokonała dyrektor Zyta Ciesielska.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele poszczególnych placówek z terenu naszej gminy:

 - Szkoła Podstawowa z Rozprzy;

 - Szkoła Podstawowa z Nowej Wsi;

 - Szkoła Podstawowa z Mierzyna;

 - Szkoła Podstawowa ze Straszowa;

- Szkoła Podstawowa z Milejowa;

 - Przedszkole z Niechcic.

 

Głównym celem konkursu było rozwijanie kontaktu dzieci z przyrodą i środowiskiem naturalnym.  Popularyzacja wiedzy i literatury o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz sprawdzenie umiejętności i wiadomości dzieci z zakresu ekologii. 

Grupa „Słoneczka” przedstawiła bajkę ekologiczną pt: „Wiwat dla Ziemi niech się zieleni”.  W dalszej części nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Jan Życiński pracownik Urzędu Gminy, Referat Ochrony Środowiska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy –  Izabela Kwaśniak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców –  Anna Patryarcha

W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

I Kategoria wiersz ekologiczny:

I miejsce –Grzankowska Amelia– Szkoła Podstawowa Milejów

II miejsce –Misztela Oliwia– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

III miejsce –Fedeczko Natalia– Przedszkole Rozprza

 

II. Kategoria wiedza ekologiczna:

I miejsce –Sosnowski  Jakub– Szkoła Podstawowa Straszów

II miejsce –Fugat Ksawery– Szkoła Podstawowa w Rozprzy

III miejsce –Adamczyk Filip – Przedszkole Rozprza

 

III. Kategoria zabawka ekologiczna z wyrobów wtórnych:

I miejsce –Cichosz Oliwier – Szkoła Podstawowa w Rozprzy

II miejsce –Jeż Szymon – Przedszkole Rozprza.

III miejsce –Warakomski  Kacper  – Szkoła Podstawowa Straszów

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy dyplomy oraz upominki.  Panowała miła atmosfera wszyscy dobrze się bawili. 

IMG_0851.jpeg

IMG_0930.jpeg