Tłumacz Migam

Wiosna z profilaktyką uzależnień

W dniach 13.04.2015 - 16.04.2015 roku w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej „Biedronka” w Niechcicach zrealizowany został program profilaktyczny „Umiem powiedzieć NIE!” skierowany do wychowanków Świetlicy. Wzięło w nim udział 12 uczestników. Program był realizowany przez wychowawcę Świetlicy - Annę Kwiecień.

          Zajęcia odbyły się w postaci warsztatów i konkursu, składającego się z trzech etapów: zajęcia tematyczne, konkurs wiedzy i przygotowanie scenki dotyczącej uzależnień. Uczestnicy konkursu odpowiadali pisemnie na pytania dotyczące uzależnienia od alkoholu w czterech 3-osobowych grupach, następnie przygotowali i przedstawiali scenki na wylosowany przez siebie temat uzależnień: alkohol, papierosy, narkotyki, komputer.

          Wszystkie przygotowane i przedstawione scenki zostały nagrodzone za inwencję twórczą, pomysłowość i duże zaangażowanie. Jedna z grup, która otrzymała największą liczbę punktów została wyróżniona. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe, sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

CAM00475.jpeg

CAM00493.jpeg