Tłumacz Migam

Chwała Bohaterom!

Stanisław Burza - Karliński ps. "Burza" urodził się w 1921 roku w Dąbrowie k. Ręczna w rodzinie chłopskiej. Ukończył Wojskową Szkołę Zawodową dla Małoletnich w Śremie. W 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli sowieckiej rozpoczął działalność konspiracyjną.  Był twórcą i dowódcą Oddziału Partyzanckiego "Burza" Armii Krajowej. Walczył w 25 p.p. AK. W lutym 1945 otrzymał podziękowania za pomoc Armii Czerwonej w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Nie splamił jednak honoru polskiego żołnierza i odmówił współpracy z komunistami na narzuconych warunkach. Ścigany przez NKWD powrócił do lasu. Został dowódcą oddziału złożonego z akowców - uciekinierów przed prześladowaniami z regionu piotrkowskiego, opoczyńskiego i koneckiego. W dniu 8 lipca 1945 roku dowodził największą bitwą polskich partyzantów z Armią Czerwoną pod Majkowicami nad Pilicą.  Później był zastępcą Obszaru Pomorskiego organizacji "WiN". Więziony w okresie stalinowskim, a później represjonowany. Następnie aktywnie działał w różnych organizacjach społecznych, kombatanckich oraz w Kongresie Polonii Kanadyjskiej.

Od 2007 roku Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego. Od sierpnia 2007 roku w stopniu generała brygady.

Gen. Stanisław Burza-Karliński otrzymał odznaczenia: Order Virtuti Militari, Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kampanii Wrześniowej, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego i in. Jest Honorowym Obywatelem Piotrkowa Trybunalskiego i Żarnowa. Posiada też tytuł Zasłużony dla Powiatu Opoczyńskiego oraz Zasłużony dla Powiatu Piotrkowskiego.

W 2014 r. ukazało się drugie wydanie jego autobiograficznej książki pt. „W burzy dziejowej”.

Zmarł 12 kwietnia 2015 r., w wieku 94 lat, w Piotrkowie Trybunalskim.

Pogrzeb generała Burzy - Karlińskiego odbył się w 16 kwietnia w Ręcznie. Przewodniczył mu abp senior Stanisław Nowak, a koncelebrowali ks. Ppłk Piotr Majka z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, reprezentujący biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, ks. Jerzy Grąbkowski proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ręcznie, ks. Dariusz Nowak proboszcz parafii pw. św. Floriana w Częstochowie oraz o. Przemysław Michał Lutyński ISCHP i o. Henryk Szymański ISCHP z Sanktuarium Matki Bożej Bęczkowickiej - Oblubienicy Ducha Świętego Pocieszyciela.

W czasie uroczystości uczestniczyli poczty sztandarowe, m.in.: poczet harcerzy z 36 Drużyny Harcerskiej „Jantar” im. Zygmunta Kałużnego z Rozprzy, kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, młodzież szkolna, poseł Robert Telus, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości pogrzebowe swoją obecnością uświetniły: Kompania honorowa 7 Dywizji Lotnictwa z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Nowego Glinnika, Orkiestra Wojskowa z Radomia oraz Gminny Chór Gminy Ręczno.

            Naszą gminę oprócz harcerzy reprezentowały również władze samorządowe: Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, Zastępca Wójta- Artur Cubała,  Skarbnik – Bogdan Górecki oraz Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Gemel.

Samorząd Gminy Rozprza składa pogrążonej w smutku i żałobie rodzinie kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia.

Burza- Karliński.jpeg