Tłumacz Migam

Złoci i Diamentowi Jubliaci uhonorowani

Tegoroczna uroczystość uhonorowania par obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego miała miejsce 9 kwietnia w domu weselnym „MAXIM” w Rozprzy.

Dostojni Jubilaci złotych godów to Państwo:

Dorota i Wiesław Sucheccy

Regina i Edward Kiereś

Danuta i Zdzisław Serafin

Janina i Stanisław Listwoń

Janina i Zenon Kołodziejczyk

Maria i Tadeusz Turniak

Marianna i Jan Stępień

Mieczysława i Marian Supady

Stanisława i Marian Jaros

Teodozja i Stanisław Owczarek

Teresa i Jan Gadeccy

Teresa i Józef Kałużni

Wacława i Józef Bartosiewicz

Zenobia i Tadeusz Olczyk

Zofia i Marian Potyliccy

Zofia i Stanisław Niedźwieccy

 

W tym roku mieliśmy również przyjemność gościć Państwa Zofię i Stanisława Kulig, którzy świętowali 60-lecie Pożycia Małżeńskiego.

Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza oraz Tomasz Gemel Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali serdecznie Szanownym Jubilatom tak wspaniałej rocznicy oraz życzyli kolejnych lat pełnych miłości i szczęścia. Następnie głos zabrał Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński, który udzielił udzielił Złotym i Diamentowym Jubilatom Błogosławieństwa na dalszą wspólną drogę życia, podkreślając, iż związek małżeński to sakrament dwojga dusz, którzy się kochają.

W dalszej części uroczystości Janusz Jędrzejczyk uhonorował Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a Tomasz Gemel wręczył wszystkim listy gratulacyjne.

Bożena Nagrodzka Sekretarz Gminy oraz Bogdan Górecki Skarbnik Gminy przekazali na ręce zebranych gości drobne upominki oraz kwiaty. Natomiast Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński uhonorował Jubilatów świętymi obrazkami symbolizującymi ich wspólną drogę życia.

Po części oficjalnej głos zabrały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Straszowie, które pod kierownictwem Moniki Studziżur, Pauliny Szulc oraz Dariusza Pokory przedstawiły pełen wzruszeń, ale również i miłości program artystyczny, który wywołał wśród zebranych uśmiechy na twarzach

50lecie.jpeg