Tłumacz Migam

Dzieciństwo bez próchnicy

"Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców", współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji bezpośredniej Edukatorzy Projektu przeprowadzą zajęcia dla dzieci demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Dzieci będą szczotkowały zęby pod nadzorem, pastą i szczoteczką przekazaną każdemu dziecku indywidualnie. Zapoczątkowane w Programie działania będą kontynuowane przez nauczycieli, rodziców i opiekunów.  Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.
Cele bezpośrednie Projektu to:
1. Poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. Wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej
w grupach docelowych.

Więcej informacji można uzyskać u wychowawców grup oraz na stronie internetowej
http://www.zebymalegodziecka.pl

IMG_0711.jpeg

IMG_0717.jpeg