Tłumacz Migam

Urząd Gminy w Rozprzy przygotował dla mieszkańców album „Rozprza 950 lat historii”

Rozprza w tym roku obchodzi jubileusz 950 lat swojego istnienia. Z tego okresu pochodzi pierwsza historyczna wzmianka o Rozprzy zawarta w falsyfikacie mogileńskim z 1065 r., wystawionym przez Bolesława Szczodrego dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie, w którym wymienia się Rozprzę jako gród, który ma płacić daninę 7 grzywien.

W związku z tą rocznicą Urząd Gminy w Rozprzy przygotował dla mieszkańców ciekawą publikację, która uświetni obchody niebywałego jubileuszu.

Po półrocznym okresie zbierania materiałów, powstała publikacja „Rozprza 950 lat historii”, która odsłania karty ważnych wydarzeń miejscowości.

- W 50 stronicowym wydawnictwie znalazły się zarys dziejów Rozprzy od początków jej istnienia do teraźniejszości.mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Całość wzbogacona została zdjęciami, stanowiącymi często pamiątki prywatnych archiwów Mieszkańców Gminy. To nieoceniony dowód Ich zaangażowania w przygotowanie albumu - kontynuuje Wójt Gminy.

Jubileusz 950-lecia jest okazją by bliżej przyjrzeć się przemianom, jakie dokonały się w Rozprzy na przestrzeni wieków. To również cenny czas spotkań i integracji Mieszkańców wyrażających wspólną tożsamość i dumę płynącą z faktu zamieszkiwania w jednej z najstarszych miejscowości w Polsce.

- Oddając Państwa uwadze ten album, wyrażam nadzieję, że wspomnienia jubileuszowego roku zapiszą się szczęśliwą kartą w Państwa pamięcimówi wójt Janusz Jędrzejczyk.

950-lecie Rozprza.jpeg