Tłumacz Migam

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM w Szkole Podstawowej w Straszowie

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczniowie klas pierwszych podczas zajęć wychowania proekologicznego, pod kierunkiem mgr Grażyny Lewińskiej, wzięli udział w etapie ZIMOWYM projektu. Była to świetna okazja do rozpoczęcia przygody pt. ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM. Na uczniów czekało pięć zadań, w tym konkursy dla dzieci. Tematem przewodnim było PICIE WODY.

Uczniowie rozpoczęli swą przygodę od lekcji podczas, której nauczyciel przekazał im wiedzę na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz funkcji wody w organizmie ludzkim. Zdobyta wiedza miała przyczynić się do uświadomienia dzieciom, jak ważne jest picie wody oraz uczenia ich odpowiedzialności za właściwy lub niewłaściwy wybór tego, co jedzą i piją.

Kolejne zadanie polegało na wymyśleniu postaci bajkowej (oryginalnej, śmiesznej, sympatycznej, przyjacielskiej lub dziwnej), która byłaby znakiem rozpoznawczym kampanii zachęcającej do picia wody - WODOLUBKA. Przedstawiciele obydwu klas wykonali prace plastyczne przedstawiające WODOLUBKA. Wystawa najciekawszych prac prezentowana była na korytarzu szkolnym.

Zadanie trzecie to przygotowanie teatrzyku warzyw i owoców. Organizacja teatrzyku będzie nie tylko dobrą rozrywką, ale również będzie uczył. Uczniowie klasy A i B uczyli się śpiewać i tańczyć piosenkę „Urodziny marchewki”. Poszczególni uczniowie wcieli się w warzywa, śpiewali i tańczyli „zdrowy” taniec marchewkowy.

Ostatnie zadanie polegało na wypromowaniu wiedzy na temat wody, a także podjętych przez zespół działań. Dzieci zrealizują to zadanie dopiero w kwietniu, kiedy w szkole będzie obchodzony DZIEŃ ZDROWIA. Wtedy przeprowadzą kampanię na rzecz picia wody (z wykorzystaniem postaci Wodolubka) wśród pozostałych uczniów w szkole, a w ramach promocji owoców i warzyw zaśpiewają  i zatańczą  piosenkę.

1a.jpeg

1b.jpeg

1c.jpeg

1d.jpeg

1e.jpeg