Tłumacz Migam

Mieszkańcy sołectwa Gieski i Truszczanka!

Rozprza, dnia 31 marca 2015 r.

 

 

MIESZKAŃCY SOŁECTWA GIESKI

 

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/14/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 lutego 2015 roku zwołuję zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Gieski.

 

Zebranie odbędzie się dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1600  w sali zebrań w Truszczanku.

 

 

 

Rozprza, dnia 31 marca 2015 r.

 

 

MIESZKAŃCY SOŁECTWA TRUSZCZANEK

 

         Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr X/71/2003 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 października 2003 roku zwołuję zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Truszczanek.

Zebranie odbędzie się dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1700  w sali zebrań w Truszczanku.