Tłumacz Migam

Budowa Gminnego Centrum Kultury bierze udział w Konkursie Modernizacja Roku

Modernizacja roku 2014 to konkurs dla różnych grup zawodowych ale również dla samorządowców, tworzących i realizujących nowatorskie wizje rozwoju. Organizatorzy konkursu doceniają zmiany starych, nierzadko opuszczonych budowli w nowoczesne, funkcjonalne obiekty użyteczności publicznej.

Ogólnopolski konkurs „Modernizacja Roku" uświadamia nam jak Polska się zmienia, jak pięknieje. Jego ideą jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych, w 13 kategoriach.
Kryteria według których ocenia się modernizacje to:

- poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych

- funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli

- poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych

- nowoczesność stosowanej technologii

- stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych.

- jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka)

- poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych

- uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska)

- dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych.

 

Obiekt zgłoszony przez Gminę Rozprza do udziału w konkursie Modernizacja Roku 2014 „Modernizacja i adaptacja budynku usługowo-handlowego na Gminne Centrum Kultury”
przeszedł pozytywnie I etap konkursu i uzyskał prawo udziału w finale.

O wynikach udziału obiektu w finale będziemy informować na bieżąco.

Modernizacja roku.jpeg