Tłumacz Migam

Pod niebem Olimpu...

     Pod niebem Olimpu. Pod takim hasłem 18 marca 2015 r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się piąta edycja Gminnego Konkursu Mitologicznego. Jego celem  jest głównie propagowanie wiedzy o mitologii greckiej, budzenie zainteresowań antyczną sztuką oraz integrowanie lokalnego środowiska szkolnego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Przybyli do nas uczniowie ze szkół podstawowych w Milejowie, Nowej Wsi, Rozprzy i Straszowie wraz ze swoimi opiekunkami. Do rywalizacji przystąpili także reprezentanci Szkoły Podstawowej w Niechcicach. Warto podkreślić, że poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki. Wszyscy wykazali się bogatą wiedzą i dobrze poradzili sobie z zadaniami.

Oto zwycięzcy:

I miejsce  - Jakub Laczek Sp Milejów

I miejsce  - Oliwia Foryś – SP Niechcice

II miejsce - Aleksandra Jagiełło SP Milejów

III miejsce - Anna Rębalińska – SP Straszów

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy wyników. Nad przygotowaniem konkursu czuwała  Katarzyna Leśniewska.

DSCN1852.jpeg