Tłumacz Migam

Walne Zebranie Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza.

17 marca br. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Rozprza. Zrzeszenie to skupia 22 Koła Gospodyń z terenu Gminy Rozprza. Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Elżbietę Piątek – Prezes Stowarzyszenia planu działań jakie zostaną podjęte w związku z Jubileuszem 950-lecia Rozprzy. Będą to min.:

  1. Organizacja pokazu potraw i dekoracji wielkanocnych z udziałem mieszkańców Gminy Rozprza;

  2. Organizacja wraz z młodzieżą gimnazjalną przedstawienia z okazji 950- lecia powstania Kasztelani Rozprza pt.: „Rozprzański trzewiczek”;

  3. Organizacja konkursu p.t „Spotkanie z tradycją”;

  4. Prezentacje twórczości ludowej i występy artystów lokalnych oraz członkiń SGGR w czasie obchodów Dni Gminy Rozprza

  5. Organizowanie „Święta Kwaszonego Ogórka” - pokazy i prezentacje tradycyjnego kwaszenia ogórków oraz potraw z ogórków dla mieszkańców Gminy Rozprza

  6. Organizacja wyjazdowej prezentacji i pokazów tradycji i potraw lokalnych z udziałem mieszkańców Gminy Rozprza w innym regionie Polski

  7. Dożynki - pokaz i prezentacje potraw tradycyjnych z tegorocznych plonów podczas uroczystości powiatowych

  8. Święto kapusty” - organizowanie konkursu szatkowania i kiszenia kapusty. Pokazy i prezentacje potraw z kapusty dla mieszkańców Gminy Rozprza

  9. Tradycyjne Stoły Wigilijne” - organizacja pokazu potraw i dekoracji wigilijnych dla mieszkańców Gminy Rozprza

Zaproszeni na zebranie goście: Artur Cubała – Zastępca Wójta oraz Tomasz Gemel – Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali dotychczasowych działań jak i życzyli siły i wytrwałości w realizacji planów na rok 2015.

P1040776.jpeg