Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy

W czasie spotkania przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu Oddziału Gminnego, Komendanta Gminnego, Skarbnika, Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, Komisji realizacji zadań statutowych jednostek OSP i Gminnej Komisji  Rewizyjnej za 2014 rok. Ponad to przedstawiono również sprawozdanie z wykorzystanych środków finansowych z budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków na poszczególne jednostki.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego – Artura Cubałę projektu wydatków, napraw, zakupów oraz remontów, które planowane są w 2015 roku.

Ostatnim punktem obrad było omówienie gminnych uroczystości „Dnia Strażaka”, które w tym roku odbędą się 3 maja w Niechcicach.

IMG_8239.jpeg