Tłumacz Migam

Kolejna edycja konkursu wiedzy o języku angielskim i niemieckim za nami

W ostatnią sobotę, 14 marca 2015r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy przeprowadzona została kolejna, coroczna edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego już po raz siódmy przez  Aleksandrę Huryk - nauczyciela języka angielskiego
i Blankę Zarembę - nauczyciela języka niemieckiego. Od ubiegłego roku patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe, które było głównym sponsorem nagród dla zwycięzców.

Głównym celem organizatorów jest propagowanie języków obcych wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs od lat jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również odkrywać uzdolnienia i talenty językowe uczniów.
60-cio minutowy test pisemny sprawdza dotychczasowe umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego, jak również znajomości struktur leksykalno – gramatycznych. Spotkanie tak licznej grupy uczniów i nauczycieli języków obcych to również doskonały sposób
na integrację środowiska szkolnego w naszym powiecie.

Do konkursu zgłosiło się aż 11 szkół gimnazjalnych powiatu piotrkowskiego z: Rozprzy, Czarnocina, Gomulina, Moszczenicy, Niechcic, Przygłowa, Srocka, Sulejowa, Tomawy, Woli Krzysztoporskiej i Wolborza. 68 uczniów rozwiązywało testy gramatyczno-leksykalne na dwóch poziomach.

Po części konkursowej uczniowie udali się na poczęstunek i zwiedzanie obiektu szkoły, natomiast przybyli opiekunowie (nauczyciele języków obcych) sprawdzili prace.

 

Najlepsi w konkursie okazali się

z języka angielskiego na poziomie klas pierwszych:

I miejsce – Klaudia Szczepocka, Wola Krzysztoporska

II miejsce – Patrycja Hamczyk, Rozprza

III miejsce – Dawid Burda, Moszczenica

IV miejsce – Inga Smejda, Wolbórz

V miejsce – Martyna Nowicz, Przygłów

z języka angielskiego na poziomie klas drugich:

I miejsce – Weronika Leśniewska, Rozprza

II miejsce – Olga Leśniewska, Rozprza

III miejsce – Jakub Hachuła, Czarnocin

IV miejsce – Ada Zdulska, Sulejów

V miejsce – Mateusz Szost, Wolbórz

z języka niemieckiego na poziomie klas pierwszych:

I miejsce – Angelika Dędek, Tomawa

II miejsce – Kornel Fugat, Rozprza

III miejsce – Wojciech Czernik, Czarnocin

IV miejsce – Jolanta Pielużek, Wola Krzysztoporska

V miejsce – Julia Sońta, Wolbórz

z języka niemieckiego na poziomie klas drugich:

I miejsce – Karolina Wojciechowska, Roprza

II miejsce – Klaudia Leszto, Przygłów

III miejsce – Wojciech Mastalerz, Przygłów

IV miejsce – Natalia Maciołek, Czarnocin

V miejsce – Kinga Grzybowska, Tomawa

 

Uczniowie ci otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez Radę Rodziców w postaci słowników, podręczników do gramatyki, repetytoriów, readersów oraz kursów językowych na CD. Ponadto każdy uczestnik konkursu oraz przybyli opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy.

 

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Zapowiedziano już kolejną, ósmą jego edycję w roku 2016.