Sołectwa Gminy Rozprza

 

 

L.P.

Sołectwo

Miejscowości należące do sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

  1.  

Bagno

Bagno

Zdzisław Wójcik

  1.  

Bazar

Bazar

Elżbieta Piątek

  1.  

Biała Róża

Biała Róża, Budy Porajskie

Sylwia Szeszko

  1.  

Białocin

Białocin

Henryk Kiełbik

  1.  

Bryszki

Bryszki

Katarzyna Goszcz

  1.  

Budy

Budy

Małgorzata Skóra

  1.  

Cekanów

Cekanów

Joanna Suwart

  1.  

Cieślin

Cieślin

Ewa Kałucka

9. Gieski Gieski

Mirosław Adasiak

10.

Ignaców

Ignaców

Janina Boguś

11.

Janówka

Janówka

Alfred Leśniewski

12.

Kisiele

Kisiele

Danuta Wojtania

13.

Kęszyn

Kęszyn, Dzięciary

Anna Pawłowska

14.

Longinówka

Longinówka

Krzysztof Adamek

15.

Lubień

Lubień

Jolanta Krasoń

16.

Łazy Duże

Łazy Duże

Tomasz Pstrokoń

17.

Łochyńsko

Łochyńsko

Marta Gałkowska

18.

Magdalenka

Magdalenka

Barbara Łoskot

19.

Milejów

Milejów

Zbigniew Jagiełło

20

Milejowiec

Milejowiec

Józef Kotas

21.

Mierzyn

Mierzyn, Kolonia Mierzyn

Bożena Piątkowska

22.

Niechcice

Niechcice

Anna Świstak

23.

Nowa Wieś

Nowa Wieś

Zdzisława Jakubik

24

Pieńki

Pieńki

Kazimierz Wnuk

25.

Rajsko Duże

Rajsko Duże

Krzysztof Hajniak

26.

Rajsko Małe

Rajsko Małe

Małgorzata Sowa

27.

Romanówka

Romanówka, Stefanówka

Czesława Podkomórka

28.

Rozprza

Rozprza

Krystyna Famulska

29.

Stara Wieś

Stara Wieś

Teresa Misztela

30.

Straszów

Straszów, Straszówek

 Małgorzata Nowakowska

31.

Świerczyńsko

Świerczyńsko

Sławomir Strumiłło

32.

Truszczanek

Truszczanek

Michał Zajda

33.

Wola Niechcicka Stara

Wola Niechcicka Stara

Jan Pełka

34.

Wroników

Wroników, Bogumiłów, Adolfinów

Teresa Sikorska

35.

Zmożna Wola

Zmożna Wola

Krzysztof Tarnowski

Rady Osiedla

36.

Niechcice

Osiedle Przylesie

Bogusława Pabich

 

B I A Ł O C I N

W dniu 5 lutego 2015 r. w Białocinie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru Sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Białocin w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Henryk Kiełbik, który uzyskał  80 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 75 osób, na 291 uprawnionych do głosowania, co stanowi 26 %.

Sołtysem sołectwa  Białocin w kadencji 2011-2014 był Pan Henryk Kiełbik.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Białocin.jpeg

 

N O W A  W I E Ś

W dniu  5 lutego 2015 r. w Nowej Wsi  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Zdzisława Jakubik, która w II turze głosowania uzyskała 62 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 62 osoby na 205 uprawnionych do głosowania, co stanowi 30 %.

Sołtysem sołectwa Nowa Wieś w kadencji 2011-2014 był Pan Szymon Salamon. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Nowa Wieś.jpeg

 

C I E Ś L I N

W dniu 6 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cieślin w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Ewa Kałucka, która uzyskała  100 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 28 osób na 113 uprawnionych do głosowania, co stanowi 24 %.

Sołtysem sołectwa Cieślin w kadencji 2011-2014 był Pani Ewa Kałucka .

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cieślin.jpeg

 

W O L A   N I E C H C I C K A  S T A R A

W dniu 6 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Jan Pełka, który uzyskał 53 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 59  osób, na 175 uprawnionych do głosowania, co stanowi 34 %.

Sołtysem sołectwa Wola Niechcicka Stara w kadencji 2011-2014 był Pan Jan Walas.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Wola Niechcicka Stara.jpeg

 

B R Y S Z K I

W dniu 6 lutego 2015 r. w Bryszkach  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bryszki w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Katarzyna Goszcz, która uzyskała 65 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 48  osób, na 163  uprawnionych do głosowania, co stanowi 29  %.

Sołtysem sołectwa Bryszki w kadencji 2011-2014 był Pan Zdzisław Ciesielski.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bryszki.jpeg

 

S T A R A   W I E Ś

W dniu 6 lutego 2015 r. w Starej Wsi odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Stara Wieś w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana   Pani Teresa Misztela, która uzyskała 80 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 85 osób, na 413 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

Sołtysem sołectwa  Stara Wieś w kadencji 2011-2014 była Pani Teresa Misztela.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Stara Wieś.jpeg

 

B U D Y

W dniu 9 lutego 2015 r. w Budach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Budy w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Małgorzata Skóra, która uzyskała 90 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 31 osób, na 111 uprawnionych do głosowania, co stanowi  28 %.

Sołtysem sołectwa  Budy w kadencji 2011-2014 była Pani Małgorzata Skóra.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Budy.jpeg

 

C E K A N Ó W

W dniu 9 lutego 2015 r. w Cekanowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Cekanów w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Joanna Suwart, która w II turze głosowania uzyskała 52 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 76  osób, na 175  uprawnionych do głosowania, co stanowi 43 %.

Sołtysem sołectwa Cekanów w kadencji 2011-2014 był Pan Wojciech Suwart. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Cekanów.jpeg

 

 

I G N A C Ó W

W dniu 9 lutego 2015 r. w Ignacowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Ignaców w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Janina Boguś, która uzyskała  100 %  głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 93 osoby, na 428 uprawnionych do głosowania, co stanowi  22 %.

Sołtysem sołectwa  Ignaców w kadencji 2011-2014 była Pani Janina Boguś.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Ignaców.jpeg

 

B I A Ł A  R Ó Ż A

W dniu 10 lutego 2015 r. w Białej Róży odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Biała Róża w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Sylwia Szeszko, która uzyskała 89  % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 18  osób, na 85 uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 %.

Sołtysem sołectwa Biała Róża w kadencji 2011-2014 była Pani Sylwia Szeszko.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Biała Róża.jpeg

 

 

Z M O Ż N A   W O L A

W dniu 10  lutego 2015 r. w Zmożnej Woli odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa  Zmożna Wola w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany  Pan Krzysztof Tarnowski, który uzyskał 100 % głosów ważnych.W zebraniu uczestniczyło 23 osoby, na 91 uprawnionych do głosowania, co stanowi 25 %.

Sołtysem sołectwa Zmożna Wola w kadencji 2011-2014 był Pan Krzysztof Tarnowski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Zmożna Wola.jpeg

 

Ł A Z Y   D U Ż E

W dniu 10 lutego 2015 r. w Łazach Dużych odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Łazy Duże w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Tomasz Pstrokoń,  który uzyskał 64 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 50 osób, na 133 uprawnionych do głosowania, co stanowi 38 %.

Sołtysem sołectwa  Łazy Duże w kadencji 2011-2014 był Pan Tomasz Pstrokoń.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Łazy Duże.jpeg

 

R O M A N Ó W K A

W dniu 11 lutego 2015 r. w Romanówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Romanówka w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Czesława Podkomórka, która uzyskała 78  % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 41 osób, na 178 uprawnionych do głosowania, co stanowi 23  %.

Sołtysem sołectwa Romanówka w kadencji 2011-2014 był Pan Radosław Dzwonek. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Romanówka.jpeg

 

M I L E J O W I E C

W dniu 11 lutego 2015 r. w Milejowcu  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Milejowiec w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Józef Kotas, który uzyskał 62 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 67 osób, na 247 uprawnionych do głosowania, co stanowi 27 %.            

Sołtysem sołectwa Milejowiec w kadencji 2011-2014 był Pan Józef Kotas.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Milejowiec.jpeg

 

J A N Ó W K A

W dniu 11 lutego 2015 r. w Janówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Janówka w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Alfred Leśniewski, który uzyskał 90 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 30 osób, na 138 uprawnionych do głosowania, co stanowi  22 %.

Sołtysem sołectwa Janówka w kadencji 2011-2014 był Pan Alfred Leśniewski.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Janówka.jpeg

 

M A G D A L E N K A

W dniu 12 lutego 2015 r. w Magdalence  odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Magdalenka w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Barbara Łoskot, która uzyskała 97 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 41 osób, na 142 uprawnionych do głosowania, co stanowi 29 %.

Sołtysem sołectwa Magdalenka w kadencji 2011-2014 była Pani Barbara Łoskot.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Magdalenka.jpeg

 

K Ę S Z Y N – D Z I Ę C I A R Y

W dniu 12 lutego 2015 r. w Rozprzy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa  Kęszyn-Dzięciary w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Anna Pawłowska, która uzyskała  61 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 80  osób, na 258  uprawnionych do głosowania, co stanowi 32  %.

Sołtysem sołectwa Kęszyn-Dzieciary w kadencji 2011-2014 była Pani Renata Szczygielska. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Kęszyn.jpeg

 

R O Z P R Z A

W dniu 12 lutego 2015 r. w Rozprzy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej (II termin). W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Rozprza w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Krystyna Famulska, która uzyskała 96  % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 102 osoby, na 1346 uprawnionych do głosowania, co stanowi 8 %.

Sołtysem sołectwa  Rozprza w kadencji 2011-2014 była Pani Krystyna Famulska.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Rozprza.jpeg

 

R A J S K O   M A Ł E

W dniu 16 lutego 2015 r. w Rajsko Małym odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Rajsko Małe w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana  Pani Małgorzata Sowa, która uzyskała 62 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 59 osób, na 202 uprawnionych do głosowania, co stanowi 29  %.

Sołtysem sołectwa Rajsko Małe w kadencji 2011-2014 był Pan Eugeniusz Bański.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Rajsko Małe.jpeg

 

R A J S K O   D U Ż E

W dniu 16 lutego 2015 r. w Rajsku Dużym odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Rajsko Duże w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Krzysztof Hajniak , który uzyskał 71 % głosów ważnych.W zebraniu uczestniczyło 59 osób, na 133 uprawnionych do głosowania, co stanowi 44 %.

Sołtysem sołectwa  Rajsko Duże w kadencji 2011-2014 był Pan Krzysztof Hajniak.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Rajsko Duże.jpeg

 

B A Z A R

W dniu 16 lutego 2015 r. w Rozprzy odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bazar w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Elżbieta Piątek, która uzyskała 100 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 56 osób, na 202 uprawnionych do głosowania, co stanowi  28 %.

Sołtysem sołectwa Bazar w kadencji 2011-2014 była Pani Elżbieta Piątek.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bazar.jpeg

 

L U B I E Ń

W dniu 19  lutego 2015 r. w Lubieniu odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Lubień w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Jolanta Krasoń, która uzyskała 56 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 78 osób, na 353 uprawnionych do głosowania, co stanowi 22 %.

Sołtysem sołectwa Lubień  w kadencji 2011-2014 była Pani Jolanta Krasoń.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Lubień.jpeg

 

M I L E J Ó W

W dniu 19  lutego 2015 r. w  Milejowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Milejów w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Zbigniew Jagiełło, który uzyskał 77  % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 82 osoby, na 353 uprawnionych do głosowania, co stanowi  23 %.

Sołtysem sołectwa  Milejów  w kadencji 2011-2014 był Pan Zbigniew Jagiełło.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Milejów.jpeg

 

O S I E D L E  P R Z Y L E S I E  N I E C H C I C E

W dniu 20 lutego 2015 r. w Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Zarządu Osiedla w Niechcicach w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Bogusława Pabich, która w II turze głosowania uzyskała  58 %  głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 74 osoby, na 647 uprawnionych do głosowania, co stanowi 11%.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla w Niechcicach w kadencji 2011-2014 była Pani Dorota Suchecka. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Osiedle Niechcice.jpeg

 

N I E C H I C E

W dniu 20  lutego 2015 r. w  Niechcicach odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej (II termin). W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Niechcice w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Anna Świstak, która uzyskała 100  % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 28 osób, na 441 uprawnionych do głosowania, co stanowi  6%.

Sołtysem sołectwa  Niechcice w kadencji 2011-2014 była Pani Anna Świstak.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Niechcice.jpeg

 

M I E R Z Y N

W dniu 22 lutego 2015 r. w Mierzynie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Mierzyn w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Bożena Piątkowska, która uzyskała 55  % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 147 osób, na 549 uprawnionych do głosowania, co stanowi 27  %.

Sołtysem sołectwa Mierzyn w kadencji 2011-2014 był Pan Czesław Kowalczyk. Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Mierzyn.jpeg

 

B A G N O

W dniu 23 lutego 2015 r. w Bagnie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bagno w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Zdzisław Wójcik, który uzyskał 74 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 37 osób, na 130 uprawnionych do głosowania, co stanowi 28  %.

Sołtysem sołectwa Bagno w kadencji 2011-2014 był Pan Zdzisław Wójcik.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Bagno.jpeg

 

L O N G I N Ó W K A

W dniu 23 lutego 2015 r. w Longinówce odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej (II termin). W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Longinówka w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Krzysztof Adamek, który uzyskał 100 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 33 osoby, na 470 uprawnionych do głosowania, co stanowi 7 %.

Sołtysem sołectwa Longinówka w kadencji 2011-2014 był Pan Krzysztof Adamek.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Longinówka.jpeg

 

Ł O C H Y Ń S K O

W dniu 24 lutego 2015 r. w Łochyńsku odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Łochyńsko w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Marta Gałkowska, która uzyskała 97 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 81 osób, na 358 uprawnionych do głosowania, co stanowi 23  %.

Sołtysem sołectwa Łochyńsko w kadencji 2011-2014 była Pani  Marta Gałkowska.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Łochyńsko.jpeg

 

W R O N I K Ó W

W dniu 26 lutego 2015 r. we Wronikowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Wroników w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Teresa Sikorska, która uzyskała 70 % głosów ważnych. W zebraniu uczestniczyło 156 osób, na 309 uprawnionych do głosowania, co stanowi 50  %.

Sołtysem sołectwa Wroników w kadencji 2011-2014 była Pani Teresa Sikorska.

Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Wroników.jpeg

 

S T R A S Z Ó W

W dniu 28 lutego 2015 r. w Straszowie odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Straszów w wyborach na kadencję 2015-2018 została wybrana Pani Małgorzata Nowakowska, która uzyskała 92 % głosów ważnych. zebraniu uczestniczyło 72 osoby, na 328 uprawnionych do głosowania, co stanowi 22  %.

Sołtysem sołectwa Straszów w kadencji 2011-2014 była Pani Małgorzata Nowakowska. Życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Straszów.jpeg

 

T R U S Z C Z A N E K

W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Truszczanku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Truszczanek w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Michał Zajda, który uzyskał 91 % głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 45 osób, na 130 uprawnionych do głosowania, co stanowi 35  %. Życzymy owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Truszczanek.jpeg

 

G I E S K I

 W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Truszczanku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem nowego sołectwa Gieski w wyborach na kadencję 2015-2018 został wybrany Pan Mirosław Adasiak, który uzyskał 73% głosów ważnych.

W zebraniu uczestniczyło 30 osób, na 71 uprawnionych do głosowania, co stanowi 42%. Życzymy owocnej współpracy na rzecz społeczności gminy Rozprza.

Gieski.jpeg