Tłumacz Migam

Ćwiczyć każdy może

W dniach 25 lutego i 2 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy szkole zostały przeprowadzone zajęcia otwarte z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla rodziców uczniów klas pierwszych. Celem zajęć było zaprezentowanie różnorodnych form ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę. Rodzice mieli możliwość przyjrzenia się ćwiczeniom wykonywanym przez dzieci oraz ćwiczyć razem ze swoimi pociechami. Zajęcia sprawiły uczestnikom ogromną radość i dostarczyły motywacji do kontynuowania wysiłku w domu. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali przykładowe zestawy ćwiczeń domowych oraz instruktaż dotyczący ich wykonywania. Zajęcia prowadziła B. Cieślak - nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

20150225_121556.jpeg