Tłumacz Migam

Obchody Jubileuszu 950-lecia Rozprzy oficjalnie rozpoczęte

Obchody rocznicy 950-lecia powstania Rozprzy zostały zainaugurowane Konferencją naukową przygotowaną dla mieszkańców Gminy. Wśród gości, którzy przybyli na tę wielką uroczystość byli min. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Piotr Wojtysiak, Zygmunt Matuszak, Prorektor ds. filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania, Krystyna Adaszkiewicz. Swoje prelekcje dla zebranych przygotowali: Dziekan dr hab. Marek Dudkiewicz prof. UJK oraz dr Lidia Pacan-Bonarek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrowie Trybunalskim, dr Jerzy Sikora oraz dr Piotr Kittel z Uniwersytetu Łódzkiego, mgr Jacek Ziętek z Muzeum w Piotrkowie Tryb., Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – dr Tomasz Matuszak, a także mgr Anna Toma, Główny Specjalista Urzędu Gminy w Rozprzy.

IMG_7986.jpeg

IMG_8081.jpeg

Otwarcia Konferencji, a jednocześnie obchodów Jubileuszu dokonał Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. W ramach przeprowadzonych wystąpień zebrani gości dowiedzieli się min. o pochodzeniu nazwy Rozprza, dziejów jej powstania, historii, a także historii powstania herbu Rozprzy. Prelekcje obejmowały również temat wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych na terenie Grodziska oraz przyszłych dodatkowych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Łódzki. Na zakończenie spotkania uczniowie z Gimnazjum z Rozprzy przygotowali dla wszystkich zebranych występ artystyczny przybliżający gościom sylwetki Wielkich Polaków, którzy związani byli z Rozprzą. 

IMG_8128.jpeg

Konferencja zakończyła się miłą, słodką niespodzianką dla uczestników- wielkim tortem, który pokroił Wójt Gminy.

IMG_8068.jpeg