Tłumacz Migam

Pierwsze zebranie nowowybranych sołtysów

Spotkanie to jednak było wyjątkowe, ponieważ pierwsze po wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich. W zebraniu tym, oprócz nowowybranych sołtysów uczestniczyli także Ci ustępujący już z urzędu. Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk pogratulował obecnym sołtysom wyboru na to bardzo ważne stanowisko oraz rozdał zaświadczenia o wyborze, a odchodzącym podziękował za owocną 4-letnią współpracę na rzecz społeczności lokalnej, a jednocześnie całej gminy. W dalszej części spotkania, jak co roku sołtysi głosowali, czy w gminie zostanie ustalony fundusz sołecki, czy też finansowanie będzie odbywało się jak do tej pory z budżetu gminy. Skarbnik Gminy – Bogdan Górecki przedstawił zebranym korzyści oraz problemy wynikające z uchwalenia w gminie funduszu sołeckiego. Po burzliwej dyskusji oraz głosowaniu, dużą przewagą sołtysi ustalili, że sposób finansowania sołectw pozostanie taki sam jak w latach ubiegłych.

IMG_7828.jpeg

Na zakończenie spotkania w związku ze zbliżającym się dniem Sołtysa oraz dniem Kobiet i Mężczyzn zebrani sołtysi otrzymali słodki upominek.

IMG_7944.jpeg