Tłumacz Migam

Turniej Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom"

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród  dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje rozgrywano w trzech grupach wiekowych.

I grupie wiekowej -   10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych) udział wzięło 34 uczestników z jednostek OSP: Lubień, Łazy Duże, Rozprza, Straszów, Stara Wieś, Mierzyn, Milejowiec, Cekanów, Niechcice i Ignaców. Po testach pisemnych i rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Zuzanna Antosik – OSP Łazy Duże

  2. Magdalena Jakubczyk – OSP Straszów

  3. Aleksandra Czajkowska – OSP Mierzyn

II grupie wiekowej 14-16 lat  (uczniowie gimnazjum) udział wzięło 34 uczestników z OSP Lubień, Łazy Duże, Rozprza, Straszów, Stara Wieś, Mierzyn, Milejowiec, Cekanów, Niechcice i Ignaców.. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Patrycja Jachymczak – OSP Straszów

  2. Maciej Jaskóła – OSP Łazy Duże

  3. Dawid Jachymczak – OSP Lubień

III grupie wiekowej 17-19 lat - (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) udział wzięło 34 uczestników z OSP Lubień, Łazy Duże, Rozprza, Straszów, Stara Wieś, Mierzyn, Milejowiec, Cekanów, Niechcice i Ignaców. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Artur Kabziński – OSP Łazy Duże

  2. Dawid Jachimowski – OSP Lubień

  3. Ksenia Skrobek – OSP Lubień

Zwycięzcy Turnieju otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Rozprza w postaci: toreb sportowych i piłek do siatkówki.   Wręczenia nagród dokonał  Z-ca Wójta, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP w Rozprzy - Artur Cubała, Komendant Gminny OSP – Artur Kropiś, Wiceprezes Zarządu Oddziały Gminnego Związku OSP RP, a zarazem Radny Gminy Rozprza – Stanisław Rębeliński, Radna Gminy Rozprza – Magdalena Sawicka oraz Dyrektor Zespołu Szkolno–Gminazjalnego – Bogusława Lewińska.

Turniej Wiedzy Pożarniczej.jpeg