Tłumacz Migam

2012

 

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2012 ROKU

 1.    Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach

Projektant:

 Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie          
i Nadzór Inwestorski H i D Gędek s.c.

Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 9,

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno -Inżynieryjnych „KAŹMIERCZAK"

Kosów, ul. Główna 92,                               97-310 Moszczenica  

Planowany koszt inwestycji:

181.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

170.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

 

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

10.695,50 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

90.405,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. wykonanie:

Budżet Gminy 

170.000,00 zł

Budżet Gminy 

90.405,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

 

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012  r:

 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm o długości montażowej L=197,6mb, PETS Ø225 o długości montażowej L=27,00 mb oraz Ø160o długości montażowej L=28,4 mb,
 • wykonanie odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z rur PVC Ø160 o długości montażowej L= 5,60 mb,
 • wykonanie studni kanalizacyjnych: PE Ø1000 mm szt. 6, bet. Ø1200 mm szt. 1 oraz PE Ø425 szt.1.

 

2.    Budowa sieci wodociągowej w m. Ignacowie

Projektant:

Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie           i Nadzór Inwestorski H i D Gędek s.c

Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 9,

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

200.000,00  zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

  13.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa  sieci wodociągowej

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

12.800,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r.-wykonanie:

Budżet Gminy 

13.000,00 zł

Budżet Gminy 

12.800,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012  r:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa  sieci wodociągowej

 3.    Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola na odcinku o długości 2 491 m, tj. od m. Lubień do granicy Gmin Rozprza i Sulejów - dotacja dla Powiatu Piotrkowskiegoj - 887.208,08 zł.

4.    Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budowa zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy.

Projektant:

mgr inż. Tadeusz Budkowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo                              - Mostowych Spółka z o.o.

ul. Południowa 17/19,                                                97-300 Piotrków Trybunalski

Planowany koszt inwestycji:

687.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

670.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz  z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

  15.601,00 zł 

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

470.890,04 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

    467.384,00 zł

Budżet Gminy 

470.890,04 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

202.616,00 zł

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Chodnik wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz  z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej:

o   powierzchnia chodników  -  945,00 m2,

o   powierzchnia zjazdów -       243,42 m2,

o   powierzchnia zatok parkingowych -  652,00 m2,

o   stylowe latarnie z wysięgnikami -                    18 szt.  

 

5.    Przebudowa przepustu w miejscowości Bagno.

Projektant:

mgr inż. Tadeusz Budkowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

PRD „PEUK" S.A.

ul. Roosevelta 39,

97-300 Piotrków Tryb.

Planowany koszt inwestycji:

  220.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

  213.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Przebudowa przepustu drogowego                            w konstrukcji żelbetowej.

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

  12.256,20 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

213.395,85 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

213.500,00 zł

Budżet Gminy 

213.395,85 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Przebudowa przepustu drogowego                            w konstrukcji żelbetowej z żelbetowymi ściankami czołowymi, z barieroporęczami oraz z  nawierzchnią asfaltową na przepuście. 

 

 6.    Odwodnienie rejonu skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś.

Projektant:

mgr inż. Grzegorz Rudzki

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

Zakład Gospodarki Komunalnej                         w Rozprzy

Planowany koszt inwestycji:

60.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

56.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Wymiana przepustu drogowego Ø600 na Ø800  oraz na umocnienie i wydłużenie istniejącego przepustu Ø400.

 

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

   8.364,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

 52.567,68 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

56.500,00 zł

Budżet Gminy 

52.567,68 zł   

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Wymiana przepustu drogowego Ø600 na Ø800  oraz na umocnienie i wydłużenie istniejącego przepustu Ø400.

W zakresie ww. robót wykonano:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- montaż konstrukcji,

-odtworzenie podbudowy i nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.  

 

 7.    Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach.

Projektant:

 

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

 

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

120.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

120.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r:

0 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

120.000,00 zł

Budżet Gminy 

0,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012r.:

 

8.    Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Wroników - wykonano odcinek o długości 2.275 mb o nawierzchni tłuczniowej - 310.439,07 zł.

9.     Zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy w Rozprzy - kserokopiarka 4.590 zł; samochód osobowo-towarowy - 30.400 zł.

10.  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy.

Projektant:

mgr inż. Grzegorz Rudzki

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

Firma Usługowo - Budowlana

Jacek Ciapała 

Biała 5, 97-330 Sulejów 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „EL-TOP" D. Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin Spółka Cywilna,               ul. Słowackiego 93,

97-300 Piotrków Trybunalski,            

Planowany koszt inwestycji:

 516.800,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

 498.300,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane dot. termomodernizacji obiektu

 

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

  12.707,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r.:

482.622,52 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

87.951,00  zł  

Budżet Gminy 

84.251,05

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

410.349,00

Inne  

398.371,47 zł

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane dotyczące:

 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • ocieplenia wraz z obróbką ościeży,
 • izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z ociepleniem ścian fundamentowych,
 • obróbek blacharskich,
 • opaski z kostki betonowej,
 • ocieplenia stropodachu,
 • obróbek blacharskich (stropodachu),
 • instalacji odgromowej,
 • obrynnowaniu i deskach czołowych,
 • przebudowie sytemu wentylacji,
 • montażu stolarki zewnętrznej,
 • obłożenia schodów zewnętrznych płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi.

 11.          Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie.   

Projektant:

mgr inż. Jan Adamus

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

ADAMS-BUD Artur Adamus 

ul. Migdałowa 37,

97-300 Piotrków Tryb.     

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „EL-TOP" D. Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin Spółka Cywilna,               ul. Słowackiego 93,

97-300 Piotrków Trybunalski,                               

Planowany koszt inwestycji:

247.300,00 zł  

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

232.300,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane dot. termomodernizacji obiektu

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

    9.898,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r.:

212.465,55 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

49.619,00 zł  

Budżet Gminy 

36.376,83 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

182.681,00 zł

Inne  

176.088,33 zł

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane dotyczące:

 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • ocieplenia wraz z obróbką ościeży,
 • izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z ociepleniem ścian fundamentowych,
 • obróbek blacharskich,
 • opaski z kostki betonowej,
 • ocieplenia stropodachu,
 • obróbek blacharskich (stropodachu),
 • instalacji odgromowej,
 • obrynnowaniu,
 • montażu nawiewników oraz wymianie istniejących wywiewek wentylacyjnych,
 • montażu stolarki zewnętrznej.

12.          Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -  Gimnazjalnego w Niechcicach. 

Projektant:

„PROJEKTANT" s.c. Katarasińska & Nowak

ul. Sienkiewicza 24 m. 31

97-300 Piotrków Tryb.

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

770.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

    1.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, audyt energetyczny oraz opinia ornitologiczna.

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

24.477,00  zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r.:

   1.230,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  1.500,00 zł 

Budżet Gminy 

1.230,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Opracowano opinię ornitologiczną.

 

 

13.          Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej w Milejowie.

Projektant:

mgr inż. Mieczysław Kowalczyk

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „EL-TOP" D. Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin Spółka Cywilna,  ul. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Trybunalski,

 

Planowany koszt inwestycji:

130.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

130.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Kompleksowa modernizacja korytarzy, świetlicy i pom. gospodarczego (kuchennego)

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

            0,00 zł  

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r.:

127.018,68 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  30.000,00 zł

Budżet Gminy 

27.438,69 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Inne

100.000

Inne

99.579,99

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Modernizacja pomieszczeń budynku szkolnego,

- roboty remontowe korytarzy,

-  roboty remontowo - budowlane w pomieszczeniu świetlicy,

-  roboty remontowo - budowlane w pomieszczeniu gospodarczym i  przedsionku,

-  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne,

-  remont rozdzielni elektrycznych,

-  wymianę instalacji gniazd wtyczkowych w salach lekcyjnych,

-  wymianę instalacji gniazd wtyczkowych oraz instalacji oświetlenia w  korytarzach,

-  wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym oraz świetlicy,

-  remont instalacji sieci komputerowej

- zakup wyposażenia, montaż szaf w świetlicy,

- montaż balustrady przy podjeździe.

14.          Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Milejowie.

Projektant:

inż. Andrzej Wierzbowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

ADAMS-BUD Artur Adamus 

ul. Migdałowa 37,

97-300 Piotrków Tryb.                       

Planowany koszt inwestycji:

116.500,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

116.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Plac zabaw dla dzieci

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

         0,00 zł    

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

96.169,89 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2011r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

58.265,00 zł

Budżet Gminy 

48.084,95 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

58.235,00 zł

Budżet Państwa

48.084,94 zł

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012r.:

Plac zabaw dla dzieci  w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA"

 

15.          Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mierzynie.

Projektant:

inż. Andrzej Wierzbowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

ADAMS-BUD Artur Adamus 

ul. Migdałowa 37,

97-300 Piotrków Tryb.                        

Planowany koszt inwestycji:

117.500,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

117.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Plac zabaw dla dzieci

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

0 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

86.101,72 zł 

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

58.900,00 zł

Budżet Gminy 

 43.738,68 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

58.600,00 zł

Budżet Państwa

42.363,04 zł

Inne

 

Inne

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012r.:

Plac zabaw dla dzieci  w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA"

 

16.          Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Straszowie - zestaw interaktywny do realizacji programu wychowania proekologicznego - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 9.500 zł.

17.          Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w Gminie Rozprza" - 9.200 zł.

18.          Plac zabaw przy Przedszkolu w Niechcicach.

Projektant:

inż. Andrzej Wierzbowski

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

55.000,00 

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

  4.500,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

           0,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r.:

    4.059,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  4.500,00 zł

Budżet Gminy 

4.059,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa  

19.          Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Mierzyn - 20.000 zł.

20.          Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy.

Projektant:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Przetarg nieograniczony

Wykonawca:    

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Planowany koszt inwestycji:

8.000.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

     45.500,00 zł  

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

  207.277,26 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012 r:

           85,50 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

45.500,00 zł

Budżet Gminy 

85,50 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012r.:

W oparciu o projekt budowlany wystąpiono              o  pozwolenia na budowę.

21.          Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy.

Projektant:

„PROJEKTANT" s.c. Katarasińska & Nowak

ul. Sienkiewicza 24 m. 31

97-300 Piotrków Tryb.

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

1.345.000,00 zł

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

     45.000,00 zł

Planowany efekt rzeczowy:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

             0,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r:

    41.850,30 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

45.000,00 zł

Budżet Gminy 

41.850,30 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012r.:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

22.          Dotacja na zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy - 10.000 zł.

23.          Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno-szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie. 

Projektant:

mgr inż. Barbara Malec

Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:

Zamówienie poniżej 14 tys. euro - poza ustawą PZP

Wykonawca:    

 

Planowany koszt inwestycji:

270.000,00 

Planowane koszty do poniesienia w 2012r.

  14.500,00 

Planowany efekt rzeczowy:

 

Koszty poniesione w latach ubiegłych:

          0,00 zł

Koszty poniesione od 1.01 do dnia 31.12.2012r.:

  14.391,00 zł

 

Planowane źródła finansowania w 2012r.

Źródła finansowania w 2012r. - wykonanie:

Budżet Gminy 

  14.500,00 zł

Budżet Gminy 

14.391,00 zł

Udział mieszkańców

 

Udział mieszkańców

 

WFOŚiGW pożyczka

 

WFOŚiGW pożyczka

 

Budżet Państwa

 

Budżet Państwa

 

Kredyt

 

Kredyt

 

 

Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2012 r:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa