Tłumacz Migam

Wybieramy Sołtysów i Rady Sołeckie

W kolejnych sołectwach Gminy Rozprza mieszkańcy wybrali już swoich przedstawicieli – Sołtysów, a wraz z nimi Rady Sołeckie. Frekwencja na spotkaniach wyborczych dopisuje. Tylko w nielicznych miejscowościach nie udało się uzyskać potrzebnego quorum- czyli 20% mieszkańców danego sołectwa. Bez jego uzyskania wybory nie mogą się odbyć, a kolejny ich termin jest ustalany po 2 tygodniach od pierwszego. W czasie ponownych wyborów nie potrzeba już odpowiedniej ilości mieszkańców do przeprowadzenia głosowania.

Spotkania wyborcze odbywają się z reguły w salach spotkań, salach OSP, a rzadziej domach aktualnych sołtysów. Do tej chwili wybory odbyły się w miejscowościach:

Biała Róża

Biała Róża.jpeg

Budy

Cekanów

Cekanów.jpeg

Cieślin

Cieślin.jpeg

Ignaców

Ignaców.jpeg

Kisiele

Kisiele.jpeg

Łazy Duże

Łazy Duże.jpeg

Milejowiec

Milejowiec.jpeg

Pieńki

Pieńki.jpeg

Romanówka

Romanówka.jpeg

Rozprza

Rozprza.jpeg

Świerczyńsko

Świerczyńsko.jpeg

Wola Niechcicka Stara

Wola Niechcicka Stara.jpeg

Zmożna Wola

Zmożna Wola.jpeg

 

Kolejne spotkania wyborcze już wkrótce. Z ich harmonogramem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicach informacyjnych oraz bezpośrednio u sołtysów. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w wyborach swoich przedstawicieli!