Tłumacz Migam

Uwagi Wójta Gminy Rozprza zgłoszone do projektu: "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023