Tłumacz Migam

Bo najważniejsi są dziadkowie

Na uroczystość, jak co roku, przybyło bardzo dużo babć i dziadków z utęsknieniem oczekiwanych przez wnuczęta. Obchody tego ważnego święta rozpoczęła dyrektor Justyna Kaniewska, która przywitała gości i złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Następnie, w pięknie udekorowanej sali, dzieci z klas 0-III zaprezentowały, przygotowany pod opieką wychowawczyń, program artystyczny składający się z wzruszających wierszyków, śmiesznych scenek i wesołych piosenek. Goście, bardzo wzruszeni, nagrodzili występ swoich wnucząt głośnymi brawami.

Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami przygotowanymi własnoręcznie. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek.

W dalszej części uroczystości Bogumiła Wewiura i Beata Kołowrotkiewicz poprowadziły zabawy i konkursy, w których bardzo chętnie brali udział czcigodni goście i ich wnuczęta. Najwięcej radości wszystkim sprawiły wspólne zabawy pod hasłem,, Zabawy z lat dziecięcych babć i dziadków’’ np.: ,,Karuzela’’, ,,Stary niedźwiedź’’, ,,Moja Ulijanko’’.

Uroczystość była bardzo piękna i wzruszająca, a po jej zakończeniu goście nieśpiesznie opuszczali mury szkoły, deklarując swoje przybycie za rok. Dzieci, dyrekcja oraz nauczyciele zapraszają serdecznie.

Uroczystość zorganizowała Bogumiła Wewiura wraz z Beatą Kołowrotkiewicz, przy współpracy wychowawczyń klas I i II.

P1220912.jpeg