Tłumacz Migam

Druhowie z Ignacowa świętowali

Udzieleniem absolutorium dla Zarządu OSP w Ignacowie zakończyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W zebraniu, które odbyło się 17 stycznia br. w sali OSP w Ignacowie uczestniczyło 42 druhów oraz zaproszeni goście. W obecności Wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka oraz Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Rozprzy Artura Cubały, czterech nowych członków złożyło uroczyste ślubowanie. Wiodącym tematem zebrania była budowa strażnicy w Ignacowie. Inwestycja rozpoczęta wiosną ubiegłego roku jest w fazie wykończenia. Wszelkie prace zostały wykonane przez druhów w czynie społecznym. Materiały budowlane zostały zakupione za środki własne oraz dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Rozprzy i sponsorów. Budynek w chwili obecnej jest stanie surowym - zamkniętym.

IMG_2944.jpeg

Mimo braku funduszy na pełne wyposażenie budynku,  zapał druhów z OSP w Ignacowie nie maleje. Zapowiadają dokończenie inwestycji w 2015 roku.

IMG_2966.jpeg

IMG_2970.jpeg

Druhowie z Ignacowa świętowali.jpeg