Tłumacz Migam

Punkt Konsultacyjny ds.uzależnień w Rozprzy

Punkt Konsultacyjny

Przy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy został utworzony punkt konsultacyjny, który mieści się:  Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pełnią w nim dyżury konsultanci ds. uzależnień:

- w każdy wtorek w godz. 15.30-18.30 - Lucyna Okońska 
- w każdą środę w godz. 15:30 - 18:00 - Aleksandra Wachowska

Z punktu konsultacyjnego całkowicie bezpłatnie mogą korzystać osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin.