Tłumacz Migam

Finał akcji "Coś dobrego dla bliźniego" czyli Szlachetna Paczka dla rodziny

Dzięki ofiarności uczniów i ich rodziców udało się zebrać dary dla rodzin wielodzietnych ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.  "Szlachetną paczką" udało się obdarować aż sześć rodzin. Organizator akcji - Monika Owczarek serdecznie dziękuje za szlachetne serce rodzicom uczniów, Dyrektor Justynie Kaniewskiej, anonimowemu sponsorowi za ofiarność oraz tym nauczycielom naszej szkoły, którzy włączyli się w akcję charytatywną.

FOTCDF1.jpeg