Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:

- bezgotówkowo (przelewem) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rozprza, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Rozprza:

Numer konta 11 8973 0003 0010 0000 0286

Dla wpłat dokonywanych z zagranicy:

 

IBAN: PL 11 8973 0003 0010 0000 0286
 

SWIFT: GBWCPLPP 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021

lub

- gotówką u inkasentów (sołtysów) poszczególnych wsi w terminach płatności podatku, lub w kasie Urzędu Gminy Rozprza przy Alei 900-lecia 3, czynnej w godz. od 800 do 1445, a także w: bankach, placówkach pocztowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, biurach usług płatniczych lub w instytucjach płatniczych - na ww. rachunek bankowy.

Informujemy, że w kasie Urzędu Gminy Rozprza można dokonać płatności kartami płatniczymi lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem systemu BLIK
– bez prowizji.

Uwaga

Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając, jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów: 44 649 61 08 wew. 15 lub 16.

Podatek leśny

DOCXstawki-podatku-lesnego-na-2019 rok.docx

DOCdl-1 deklaracja na podatek lesny.doc

DOCil-1 informacja w sprawie podatku lesnego.doc

 

Podatek od nieruchomości

PDFStawki podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf

DOCdn-1-deklarcja-na-podatek-od-nieruchomosci.doc

DOCin-1-informacjia-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci.doc

 

Podatek rolny

DOCstawki-podatku-rolnego-na-2019-rok.doc

DOCdeklaracja-na-podatek-rolny.doc

DOCinformacja-ws-podatku-rolnego.doc

 

Podatek od środków transportu

PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

PDFDT-1A Załącznik do deklracji.pdf

PDFStawki podatku od środków transportowych.pdf

 

Opłata targowa

PDFOpłata targowa.pdf

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego

PDFUchwała Nr XXVI_19_09 zmieniająca uchwałę Nr V_18_04 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego.pdf

PDFZarządzenie Nr 46_2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Rozprza.pdf