Tłumacz Migam

Podatki i opłaty lokalne

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać:

- bezgotówkowo (przelewem) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy, prowadzony przez naturoBank w Rozprzy:

Numer konta 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021
 

Dla wpłat dokonywanych z zagranicy:
                  IBAN: PL 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021
SWIFT: GBWCPLPP 11 8973 0003 0010 0000 0286 0021


lub

- gotówką u inkasentów (sołtysów) poszczególnych wsi w terminach płatności podatku, lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy przy ul. Aleja 900-lecia 3, czynnej w godz. od 800 do 1445, a także w: bankach, placówkach pocztowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, biurach usług płatniczych lub w instytucjach płatniczych - na ww. rachunek bankowy.

Informujemy, że w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy można dokonać płatności kartami płatniczymi lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem systemu BLIK
– bez prowizji.

Uwaga

Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając, jakiego podatku lub opłaty dotyczy przelew oraz oznaczyć okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod następującymi numerami telefonów: 44 649 61 08 wew. 15 lub 16.

 

Podatek leśny

DOCStawki-podatku-leśnego-na-2024-rok.doc (32,00KB)

Formularze dla osób prawnych

PDFDeklarcaja na podatek leśny (DL-1).pdf (57,87KB)    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (ZDL-1).pdf (37,48KB)

PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (ZDL-2).pdf (37,36KB)

Formularze dla osób fizycznych

PDFInformacja o lasach (IL-1).pdf (42,36KB)     Informacja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do informacji o lasach (ZIL-1).pdf (32,29KB)

PDFZałącznik nr 2 do informacji o lasach (ZIL-2).pdf (32,17KB)

PDFZałącznik nr 3 do informacji o lasach (ZIL-3).pdf (32,16KB)
 

Podatek od nieruchomości

PDFStawki podatku od nieruchomości na 2024 rok.pdf (662,94KB)

Formularze dla osób prawnych

PDFDeklarcaja na podatek od nieruchomości (DN-1).pdf (80,10KB)    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZDN-1).pdf (42,85KB)

PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZDN-2).pdf (42,66KB)

Formularze dla osób fizycznych

PDFInformacja o nieruchomości i obiektach budowlanych (IN-1).pdf (62,05KB)    Informacja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach (ZIN-1).pdf (36,68KB)

PDFZałącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach (ZIN-2).pdf (36,60KB)

PDFZałącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach (ZIN-3).pdf (32,22KB)

 

Podatek rolny

DOCStawki-podatku-rolnego-na-2024-rok.doc (35,50KB)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Rozprzy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2024 r.pdf (291,56KB)

Formularze dla osób prawnych

PDFDeklarcaja na podatek rolny (DR-1).pdf (70,14KB)    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (ZDR-1).pdf (40,08KB)

PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny (ZDR-2).pdf (38,80KB)

Formularze dla osób fizycznych

PDFInformacja o gruntach (IR-1).pdf (49,05KB)    Informacja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik nr 1 do informacji o gruntach (ZIR-1).pdf (34,77KB)

PDFZałącznik nr 2 do informacji o gruntach (ZIR-2).pdf (33,83KB)

PDFZałącznik nr 3 do informacji o gruntach (ZIR-3).pdf (32,18KB)
 

Podatek od środków transportu

PDFStawki podatku od środków transportowych na 2024 rok.pdf (1,15MB)

PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1).pdf (68,54KB)    Deklaracja w wersji elektronicznej do wysyłki za pośrednictwem e-PUAP TUTAJ

PDFZałącznik do deklaracji (DT-1A).pdf (59,10KB)

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego

PDFUchwała Nr XXVI_19_09 zmieniająca uchwałę Nr V_18_04 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego.pdf (332,58KB)

PDFZarządzenie Nr 46_2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Rozprza.pdf (679,49KB)

 

WAŻNE ZMIANY!!!

Burmistrz Rozprzy informuje, iż od 1 lipca 2019 r. na podstawie regulacji ustawowych obowiązują nowe wzory (ogólnopolskie) deklaracji i informacji podatkowych w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości, składane przez podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. tj. w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Od tej daty ustawodawca wprowadził również powszechną możliwość składania deklaracji i informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia wymaganych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wszystkie aktualne formularze zamieszczone są powyżej niniejszej informacji.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej deklaracji lub informacji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z uchwał właściwej gminy.

Dotychczasowe wzory deklaracji i informacji podatkowych w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości, uchwalone przez Radę Gminy Rozprza, znajdują się poniżej niniejszej informacji.

Podatek leśny (formularze uchwalane przez Radę Gminy Rozprza)

DOCdl-1 deklaracja na podatek lesny.doc (66,50KB)

DOCil-1 informacja w sprawie podatku lesnego.doc (69,50KB)

Podatek od nieruchomości(formularze uchwalane przez Radę Gminy Rozprza)

DOCdn-1-deklarcja-na-podatek-od-nieruchomosci.doc (106,50KB)

DOCin-1-informacjia-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci.doc (94,00KB)
Podatek rolny(formularze uchwalane przez Radę Gminy Rozprza)

DOCdeklaracja-na-podatek-rolny.doc (126,00KB)

DOCinformacja-ws-podatku-rolnego.doc (87,00KB)