Tłumacz Migam

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy

 
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy - Ewa Killich
Przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza, codziennie poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 - 15:30; we wtorki 9:00 - 17:00, pok. Nr 4. 
tel. 44-649 61-08 wew. 35 
Anna Harlejczyk