Tłumacz Migam

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2021 r.