Tłumacz Migam

Aktualizacja strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rozprza

Adres stron internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pozostał niezmieniony: www.bip.rozprza.pl

 

Wszelkie dotychczasowe informacjie zamieszczane na stronie BIP-u zostały zarchiwizowane pod adresem: www.oldbip.rozprza.pl