Tłumacz Migam

Spotkanie opłatkowe harcerzy

Dzielenie się opłatkiem to jeden z najważniejszych momentów Wigilijnej Wieczerzy. W czasie łamania się nim składając sobie najlepsze, szczere życzenia zapomina się o waśniach i sporach, pamięta o szczęściu, dobroci i miłości. Spotkanie opłatkowe to moment na refleksje, wspólne kolędowanie i chwile dla innych. 20 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury na spotkaniu opłatkowym spotkali się harcerze z terenu Naszej Gminy oraz zaproszeni goście: Ks. Prałat Wiesław Płomiński, Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz Radna Powiatu Piotrkowskiego – Urszula Kabzińska. Druhny i druhowie przygotowali także pyszne potrawy wigilijne. Wszyscy po złożeniu sobie nawzajem życzeń zasiedli do wspólnej wieczerzy, po której rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

IMG_6029.jpeg

IMG_6044.jpeg