Tłumacz Migam

Posiedzenie Komisji Stałych Gminy Rozprza

17 grudnia br. w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Rozprza. Tematem spotkania była analiza projektu budżetu Gminy Rozprza na rok 2015 oraz analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, Zastępca Wójta Gminy Rozprza – Artur Cubała, Skarbnik Gminy Rozprza – Bogdan Górecki. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Gemel – Przewodniczący Rady Gminy.

IMG_5506.jpeg

 

                Uchwalenie budżetu Gminy na kolejny rok jest zawsze poprzedzone wnikliwą analizą przez Radnych na posiedzeniach każdej Komisji Rady Gminy. W czasie spotkania Radni Gminy Rozprza mogli zadać Wójtowi oraz Skarbnikowi Naszej Gminy pytania dotyczące projektu budżetu na 2015. Na wszystkie zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi. W związku z przedłużającymi się wyborami samorządowymi w tym roku budżet Gminy Rozprza zostanie uchwalony w styczniu 2015 roku.