Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy

Posiedzenie otworzył Artur Cubała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

IMG_5482.jpeg

Podczas spotkania omówiono i ustalono kalendarz zebrań sprawozdawczości proponowanych w poszczególnych jednostkach. Przedstawiono plan pracy zarządu na 2015 rok, ustalono kwotę przeznaczoną na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodach sportowo- pożarniczych, a także omówiono wydatki na remont strażnic, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków. Ustalono również wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2015r. Po zakończeniu części oficjalnej strażacy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

IMG_5491.jpeg