Tłumacz Migam

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

Rozprza, dn. 03.12.2014 r.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Rozprza

Serdecznie zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach operacji pn.: „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rozprzy oraz realizacja prelekcji nt. odpadów i OZE” nt. "Właściwego gospodarowania odpadami we własnym gospodarstwie domowym oraz możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii”, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza.

Tematyka szkolenia: "Właściwe gospodarowanie odpadami we własnym gospodarstwie domowym oraz możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii”.

Planowana liczba uczestników – bez ograniczeń.

Odpłatność za uczestnictwo – nie ma.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.rozprza.pl.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: a.toma@rozprza do dnia 10.12.2014r. lub na nr fax 44/615 80 06.

Osoba odpowiedzialna – Anna Toma – Główny Specjalista, Urząd Gminy w Rozprzy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 44/615 80 68 wew. 14.

 

Wójt Gminy Rozprza

/-/ Janusz Jędrzejczyk