Tłumacz Migam

Zaprszamy na II sesję Rady Gminy Rozprza

                    Zapraszam na II sesję Rady Gminy Rozprza VII kadencji, która odbędzie się 12 grudnia 2014 roku godz. 12-tej w sali konferencyjnej nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy.

 

           Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokółu z I sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXI/19/13 Rady Gminy Rozprza z dnia

21 lutego 2013 r. w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 1. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

     

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                          Tomasz Gemel