Tłumacz Migam

Kolejne książki trafiły do rąk naszych czytelników

   Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy  stara się by na bieżąco uatrakcyjniać księgozbiór, w związku z czym wzięła udział w NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA.

program rozwoju czytelnictwa.jpeg

    Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy, na zapotrzebowanie bibliotek szkolnych, przybyło ok. 2000 egzemplarzy dla dzieci i młodzieży za kwotę 40 000 zł, które w dużej części zostaną przekazane w depozyt do partnerskich bibliotek szkolnych. W projekcie finansowanym przez Bibliotekę Narodową wzięło udział trzech partnerów: Biblioteka Szkolna w ZSG w Niechcicach, Gimnazjum w Rozprzy i Szkoła Podstawowa w Rozprzy. Mamy nadzieję że w kolejnych latach nawiążemy współpracę z kolejnymi bibliotekami szkolnymi na terenie gminy Rozprza.