Tłumacz Migam

I sesja Rady Gminy Rozprza

W poniedziałek 1 grudnia br. odbyła się w Urzędzie Gminy w Rozprzy uroczysta, pierwsza w nowej kadencji Sesja Rady Gminy. Oprócz kompletu nowowybranych radnych na sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy – Pan Janusz Jędrzejczyk, Artur Cubała- zastępca wójta, Bożena Nagrodzka- sekretarz gminy, skarbnik- Bogdan Górecki, a także Ewa Góral-Zielonka, radca prawny.

IMG_5226.jpeg

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady sesję otworzył oraz przewodniczył jej najstarszy wiekiem obecny radny, a w poprzedniej radzie Przewodniczący, Pan Tomasz Gemel. Na wstępie pogratulował Wójtowi oraz radnym wygranej w wyborach. Następnie nowowybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie, po którym nastąpiły wybory na Przewodniczącego Rady. Po zgłoszeniu kandydatów nastąpiło glosowanie. Większością głosów nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Tomasz Gemel, który podziękował za zaufanie i obiecał współpracę radnych i włodarzy gminy.

IMG_5228.jpeg

Nowowybrany Przewodniczący od razu przejął swoje obowiązki zarządzając kolejny punkt obrad Rady Gminy którym  było złożenie uroczystego ślubowania Wójta Gminy Rozprza Pana Janusza Jędrzejczyka.

IMG_5251.jpeg

Następnie zgodnie ze Statutem Gminy nastapiło wybranie jednego Wiceprzewodniczącego Rady. Po zgłoszeniu kandydatów nastąpiło glosowanie. Radni na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rozprza wybrali Pana Józefa Bielasa, który za wybór również serdecznie podziękował. Na tym Przewodniczący Rady Pan Tomasz Gemel zakończył obrady pierwszej po wyborach nowej Rady Gminy Rozprza. Radni po raz kolejny spotkają się jeszcze raz w grudniu, a o terminie zadecyduje Przewodniczący.

IMG_5270.jpeg