Tłumacz Migam

„Świetlicowe bajanie” w Szkole Podstawowej w Rozprzy

W minionym tygodniu w świetlicy w Szkole Podstawowej w Rozprzy, w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, odbyło się „Świetlicowe bajanie”. Akcja ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej, taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego  oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

Przez cały tydzień wychowankowie świetlicy (klasy 0- IV) słuchały przeróżnych bajek, baśni i wierszy czytanych przez zaproszonych gości jak również przez koleżanki z klas starszych. Świetlicowe bajanie rozpoczęła Dyrektor Beata Gemel, później dzieciaki gościły Teresę Długosz- opiekuna szkolnej biblioteki, panią pedagog – Elżbietę Kowalczyk, panią logopedę- Katarzynę Juszczyk, jak również Izabellę Kwaśniak  z Gminnej Biblioteki Publicznej, która po przeczytaniu jednej z legend polskich przeprowadziła quiz dla dzieci na temat znajomości bajek i ich bohaterów. Pani Iza przyszła do świetlicy z wieloma książeczkami, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci. Wychowawcy świetlicy Wszystkim dziękują za udział w akcji.