Tłumacz Migam

Projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza”

W projekcie tym, w roku szkolnym 2014/2015, bierze udział również Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie. W ramach projektu są organizowanie zajęcia rozwijające lub wyrównujące potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów.  Celem głównym projektu jest harmonijny rozwój kompetencji kluczowych uczniów w okresie od sierpnia 2014r. do czerwca 2015r.

IMG_5133.jpeg

Sześciu nauczycieli od października prowadzi zajęcia:

 • ROZWIJAJĄCE: z języka polskiego, z języka angielskiego, z historii, z matematyki oraz z przyrody.
 • WYRÓWNAWCZE: z języka polskiego, z języka angielskiego, z matematyki.

Rodzaje zajęć oraz realizujący  je nauczyciele:

Małgorzata Pokora

 • zajęcia rozwijające z języka polskiego  (jedna  grupa),
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (jedna grupa)

Kamila Drążczyk 

 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (dwie grupy)

Anna Mazerant 

 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego (dwie grupy),
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  (dwie grupy)

Grażyna Lewińska  

 • zajęcia rozwijające z przyrody (dwie grupy),
 • zajęcia rozwijające z matematyki (dwie grupy)

Marta Kulik

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki ( trzy grupy)

Rafał Marciniak

 • zajęcia rozwijające z historii ( jedna grupa)

67 uczniów szkoły podstawowej w Straszowie uczestniczy w  zajęciach w 16 grupach. Ponadto w ramach projektu odbędą się także spotkania z pedagogiem i psychologiem.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2, Działania 9.1, Priorytet IX.

IMG_5116.jpeg

Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne ułatwiające i uatrakcyjniające realizację zajęć w ramach  projektu np.:  gry dydaktyczne, plakaty, książki, puzzle, mapy, zestawy do geometrii, tablicę multimedialną i inne. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczą w organizowanych zajęciach i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności.  W październiku uczestnicy zajęć rozwijających z przyrody wzięli udział w konkursie TESCO dla szkół pt. "KULINARNI ODKRYWCY" nagrywając dwa filmiki na konkurs. W listopadzie uczestnicy zajęć rozwijających wzięli już udział w dwóch konkursach wojewódzkich z matematyki (16 uczniów) oraz z języka polskiego (3 uczniów) niebawem czeka  ich wojewódzki konkurs z języka angielskiego oraz ogólnopolski konkurs GEO-PLANETA.