Tłumacz Migam

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROZPRZY

W odpowiedzi na list Ministera Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, w czwartek 20 listopada w Przedszkolu w Rozprzy obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka .

IMG_8879.jpeg

Jest to również 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

 „W tym szczególnym dniu chcemy zwrócić uwagę, że Konwencja o Prawach Dziecka jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem — zbiorem praw człowieka. O tym, że dziecko to człowiek, a jego prawa są istotną kategorią praw człowieka, przekonywał już Janusz Korczak. To jego myśl pedagogiczna stanowiła fundament dla stworzenia najważniejszego dokumentu określającego i chroniącego prawa dzieci” — mówi pani Zyta Ciesielskadyrektor Przedszkola w Rozprzy.

IMG_8876.jpeg

Podczas zajęć odbywających się w tym dniu była okazja do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych. Rozmowy i dyskusje odbywały się w radosnej atmosferze, był uśmiech i zabawa.  Od tego roku dzień 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem w przedszkolu w Rozprzy