Tłumacz Migam

Piękny jubileusz 100. urodzin

Wszystko zaczęło się 14 listopada 1914 roku, to właśnie wtedy w Dzięciarach, w jednej z miejscowości gminy Rozprza na świat przyszła Pani Stanisława Socha. Tam się urodziła wychowała, założyła rodzinę i doczekała sędziwego wieku.

IMG_4887.jpeg

Od tego momentu minęło mnóstwo czasu, 14 listopada 2014 roku nasza rodowita jubilatka obchodziła swój 100 jubileusz. W tak doniosłym i niecodziennym momencie życia Pani Stanisławie z bukietem życzeń towarzyszył Janusz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, który składając gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania podkreślił, jak bardzo jest dumny, że wśród mieszkańców G m i n y  R o z p r z a  mają miejsce tak piękne i wyjątkowe wydarzenia. Wójtowi towarzyszył Tomasz Gemel przewodniczący Rady Gminy Rozprza oraz Urszula Wiśniewska kierownik USC w Rozprzy. Życzenia płynęły z każdej strony. Gratulacje złożyli również pełniący obowiązki kierownika placówki KRUS w Piotrkowie Trybunalskim Wojciech Jaskuła, starszy inspektor w placówce terenowej KRUS Bogusława Andrzejczyk oraz Bożena Fabiszewska i Iwona Kozłowska starszy inspektor wojewódzki.

IMG_5088.jpeg

Wzruszenia nie kryła sama jubilatka, rodzina oraz zaproszeni goście.